Mēs esam pārliecināti, ka veidojam unikālu vidi, kurā katrs var pilnveidot sevi, pieņemt izaicinājumus, iegūt vērtīgas zināšanas un apgūt noderīgas prasmes, kas jums palīdzēs sasniegt savus mērķus.

Mūsu komandas spēks slēpjas tās daudzveidībā un kopīgās vērtībās. Mēs esam atklāti un uzticami, mēs strādājam ar pilnu atdevi un tiecamies uz izcilību visā ko darām.

Mēs ar savu personīgo piemēru iedvesmojam un motivējam ap mums esošos cilvēkus.

Mūsu komandas svarīga daļa ir mūsu ģimenes un daudzie brīvprātīgie, kuri sniedz nozīmīgu ieguldījumu bērnu, jauniešu un viņu ģimeņu izaugsmē.

Kopumā, mūsu komanda ir piemērs tam, kā cilvēki strādā kopā vienotam mērķim un vienlaicīgi tiek veicināta arī katra komandas biedra personīgā izaugsme.

Mūsu apmācību programmās izmantojam pārbaudītas metodes un pieejas, lai nodrošinātu cilvēka personības un organizācijas izaugsmi.

Mēs esam mūsu valsts Latvijas patrioti. 

Viena no mūsu vērtībām, kas atspoguļojas arī mūsu apmācību programmās, ir stripra ģimene, kurā gan tēvam, gan mātei ir svarīgs uzdevums -  sagatavot bērnus pieaugušo dzīvei, tos mīlot, audzinot un ar personīgo piemēru, mācot svarīgas vērtības, dzīvei nepieciešamās prasmes. Mēs ticam, ka vecāku savstarpējā sadarbība, mīlestība un atbalsts ģimenē ir būtiska, lai bērni varētu augt un attīstīties.