IZDZĪVOŠANAS SKOLAS intelektuālais īpašums

 

  • Šīs mājaslapas saturu un struktūru aizsargā autortiesības.
  • Visa informācija, dizains un saturs, ieskaitot, logotipu, grafiskās zīmes, attēli, skaņu ieraksti, video materiāli un PDF materiāli, ir biedrības “IZDZĪVOŠANAS SKOLA” (Reģ. Nr. 50008267391) un šajā mājaslapā minēto autoru intelektuālais īpašums un ir aizsargāts ar Latvijas Republikā saistošiem normatīvajiem aktiem.
  • Ir kategoriski aizliegts izmantot biedrības “IZDZĪVOŠANAS SKOLA” un šajā mājaslapā esošo autoru piederošo intelektuālo īpašumu jebkādā veidā to kopējot, publicējot, publiskojot vai pārsūtot bez biedrības “IZDZĪVOŠANAS SKOLA” rakstiskas atļaujas, tai skaitā:
  • Aizliegts veikt biedrības “IZDZĪVOŠANAS SKOLA” mājaslapā un tīmekļa vietnē Youtube.com publicēto video materiālu pārfilmēšanu, fotogrāfēšanu, izplatīšanu, kopēšanu.

  • Jebkura šajos noteikumos nosauktā un mājaslapā publicējamā satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām, pārkāpējs tiks saukts tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.